Плати | С кредитна карта |   
 ГОРЕЩИ ОФЕРТИ
 Екскурзии в ЧУЖБИНА
 Почивки в БЪЛГАРИЯ
 Ваканция в СОЗОПОЛ
 Още от КАЛИСТО ТУРСС кредитна картаСподели

Моля въведете резервационен номер:Условия и срокове на плащане

1. Калисто Турс се задължава да предостави на Потребителя подробна информация за организираното пътуване/ предоставената услуга.
2. Резервации се потвърждават срещу внесен депозит в размер на 50 % от стойността на цялото пътуване/ предоставената услуга.
3. Плащането се извършва в лева, в брой, или безкасово чрез ПОС терминално устройство или по банков път на сметката на Туроператора. Окончателно плащане: 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
4. Цените са калкулирани при курс “купува” евро/лев на Uni Credit Bulbank.
5. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база курс “продава” евро/лев, установен от Uni Credit Bulbank 20 дни преди деня на пътуването.

Анулации

В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки :

1. при пътуване в чужбина :
а) до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
г) от 29 до 15 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването
д) до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването
е) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването

2. при пътуване в страната :
а) до 20 дни преди датата на пътуването – без неустойки
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита
в) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването
г) по-малко от 3 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

3. Спорове и рекламации.
а) Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
б) В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
в) В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

 

За да получите конкретна оферта или да направите резервация, свържете се с нас.

CALISTO TOURS, София, кв. Лозенец, ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ет. 4, ап. 8
Телефони: 0878 317 941; 0887 600 869
Работно време: Понеделник-Петък 10:00-18:30
e-mail: office@calisto.biz или използвайте електронната форма за резервации