Russian German French Polish Czech Slovak Romanian Serbian Greek Hebrew Japanese Chinese      
  Rezervation |   
 Bulgaria Holiday
 Sozopol Holiday
 Duni Royal Resort
 Hotels
 Lodgings
 Travelling
 Entertainment
 About Sozopol
 Galleries
 About Calisto Tours Ltd.RezervationСподели

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г, относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила във всички държави членки на ЕС от 25.05.2018, за да можем да продължим обработката на заявката Ви е необходимо и съгласието Ви, под формата на декларация за лични данни.ДЕКЛАРИРАМ:   1. Предоставям на фирма „КАЛИСТО ТУРС“ ЕООД (като обработващ лични данни), личните си данни, както и личните данни на пътуващите с мен, включени в договор, чийто титуляр съм аз, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка със споделянето и обработването на лични данни.
2. Съгласен/на съм „КАЛИСТО ТУРС“ ЕООД да съхранява и обработва личните ми данни и тези на другите в договор, чийто титуляр съм аз, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и при спазване на националното законодателство, които лични данни предоставям във връзка с туристическо пътуване/хотелско настаняване. 
3. Запознат/а съм с:   • Целта и средствата за обработка на личните ми данни. • Доброволния характер на предоставянето на данни. • Правото на коригиране и заличаване на събраните от мен лични данни при поискване от мен, като се вземат предвид давностните законови срокове за съхраняване.  
 4. Съгласен/на съм „КАЛИСТО ТУРС“ ЕООД да предоставя личните ми данни и тези присъстващи в договора, чийто титуляр съм аз, на свои контрагенти/доставчици на услуги, във връзка с осъществяването на туристическото пътуване/ хотелското настаняване.
 5. Съгласен/на съм „КАЛИСТО ТУРС“ ЕООД да предоставя личните ми данни и тези присъстващи в договора, чийто титуляр съм аз, на свои контрагенти/доставчици на услуги, във връзка със счетоводното отчитане и техническата поддръжка на системите за управление на услуги.
6. Съгласен/на съм да получавам нюзлетъри под формата на е-мейли от „КАЛИСТО ТУРС“ ЕООД за Всички ПРОМО туристически услуги на едно място: Last minute, ранни записвания, специални оферти на изгодни цени, като съм запознат, че във всеки един момент и във всеки мейл от „КАЛИСТО ТУРС“ ЕООД, имам възможност да се отпиша и откажа от това съгласие.
7. Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от „КАЛИСТО ТУРС“ ЕООД, спазвайки давностните срокове по националното законодателтсво и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.


СЪГЛАСЕН СЪМ!Name:
Address:
Phone: From date:
E-mail: To date:
Please describe your request in details:
Type: Accommodation Accommodation with tranfer Travel Entertainment
Lodging: Number of beds:

After receiving above request the representative of Calisto Travel will contact you as soon as possible.
You will receive detailed offer and reservation voucher.


 

For more information or booking please contact us:
Sofia, 67 Tzanko Tzerkovski Str., ent.B, fl.4, ap.8
Telephone: 0878 317 941; 0887 600 869
Open hours: Mon-Fri 10:00-18:30
e-mail: office@calisto.biz or use on-line rezervation form